Darmowa dostawa powyżej 199 zł !

Szukaj

Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Jeśli jesteś konsumentem - co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: sklep@pokojmarzen.pl

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: Sklep Pokój Marzeń, ul. Rodzinna 45, 57-300 Kłodzko jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 • dla treści cyfrowych - od dnia zawarcia umowy.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności za zakupiony towar, zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego zamówienia.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

  • W której przedmiotem świadczenia jest przedmiot dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  • W której przedmiotem świadczenia jest przedmiot, którego używanie wymaga zdjęcia blokady, usunięcia zabezpieczeń, jeżeli zostały one usunięte.
  • W której nabyte przedmioty zostały przecenione lub pochodzą z wyprzedaży.

  Reklamacje

  W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: sklep@pokojmarzen.pl lub drogą pocztową na adres:

  Pokój Marzeń
  ul. Rodzinna 45
  57-300 Kłodzko

  Jeśli nie jesteś konsumentem, odpowiadamy wobec Ciebie tylko do wysokości złożonego przez Ciebie zamówienia, w ciągu roku od wydania towaru. Poniższe postanowienia mają zastosowanie do konsumentów.

  Reklamowany towar należy wysłać na adres:

  Pokój Marzeń
  ul. Rodzinna 45
  57-300 Kłodzko

  W związku z wadą możesz żądać:

  • wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • usunięcia wady,

  lub złożyć oświadczenie o:

  • obniżeniu ceny,
  • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

  Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

  Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

  Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.


  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  Pokój Marzeń Sklep Dziecięcy
  ul. Rodzinna 45
  57-300 Kłodzko 

  adres e-mail: sklep@pokojmarzen.pl

  - Ja ..................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy

  ....................................................................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................................................................

  - Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ..........................................................................................................................

  - Imię i nazwisko Konsumenta: ..............................................................................................................................

  - Adres Konsumenta .........................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................................

  .............................................................................................
  Podpis Konsumenta
  (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


  Data ............................................